logo

Vibrations in engineering and technology

space SCIENTIFIC JOURNALS OF VINNITSA NATIONAL AGRARIAN UNIVERSITY

Issue №: 2(97)

Published: 1970.01.01
DOI: 10.37128/2306-8744-2020-2


Description:
The journal deals with the problems of vibration technologies and machines, mathematical methods of vibration process studies, information on design and technological development, presents teaching and methodological aspects of teaching in the Higher School of Applied Sciences, where vibration machines and technologies are studied.

Read about journal

MATHEMATICAL MODELING OF PROCESSES OF SEPARATION OF COMPONENTS OF GRAIN MATERIAL IN THE COMBINED VIBRATION-AIR SEPARATOR

DOI: 10.37128/2306-8744-2020-2-6
PDF Повернутись

Stepanenko Sergey - Candidate of Technical Sciences, Senior Researcher, Head of the Department of Advanced Technologies and Technical Means for Harvesting, Processing and Storage of Grain and Oilseeds Crops of the National Research Center "Institute of Mechanization and Electrification of Agriculture" (11 Vokzalnaya St., town. Glevakha, Vasilkovsky district, Kiev region, Ukraine e-mail: Stepsnenko_s@ukr.net).

Kotov Borys - Doctor of Technical Sciences, Professor of the Department of Agroengineering and Systems Engineering of Podolsk State Agrarian and Technical University (13 Shevchenko St., Kamyanets-Podilsky, Khmelnytsky Region, Ukraine, 32316).

 

 

Annotation

Development of a mathematical model and calculated analytical dependencies for determining the trajectories and parameters of grain movement in a vibro-fluidized layer of grain material components under the action of a pulsating air flow.

They are based on the methods of deterministic mathematical modeling and theoretical mechanics based on the equations of motion of a material point at a variable air flow speed and the action of a pulsating air flow. Theoretical studies were carried out using the methods of mathematical analysis and modeling. The research results were processed using elements of the theory of probability and mathematical statistics using software packages; to determine the rational parameters of the process, the method of statistical experiment planning was used.

A mathematical description of the motion of the grain material particles in a combined vibration-air separator under the action of a pulsating air flow of variable speed is given. The trajectories of motion of particles with different sizes are obtained.

The obtained equation of motion of a particle under the influence of a pulsating air flow makes it possible to determine the dependence of the speed of movement of the material in a vibro-fluidized layer of grain material on a number of factors: the geometric parameters of the sieve-free sieve, the feed angle of the material, the initial kinematic mode of the material, the index of the kinematic mode of the sieve-free sieve, as well as the coefficient of windage of the grain.

On the basis of theoretical studies, the possibility of separating particles of grain material into fractions according to aerodynamic properties with vibropneumatic loading of grain into the channel has been determined. The use of a pulsating air flow as a separating carrier, and taking into account the deflecting forces, made it possible to significantly increase the splitting of the trajectories and the criterion for dividing the grain into fractions.

 

Keywords: vibration-air separator, air flow, variable air speed, trajectory, drag force, pulsating air flow, windage coefficient.

List of references

1. Burkov A. M., Sychugov M. P. Zernoochistitel'nyye mashiny. Konstruirovaniye, issledovaniye, raschet i ispytaniye. Kirov: Iz-vo NIISKH Severo-Vostoka, 2000. 258 s.

2. Drincha V. M. Issledovaniye separatsii semyan i razrabotka mashinnykh tekhnologiy ikh podgotovki. Voronezh: Izdatel'stvo NPO «MODEK», 2006. 384 s.

3. Barskiy M. D. Fraktsionirovaniye poroshkov. M.: Nedra, 1980. 327 s.

4. Yermak V. P. Kontseptsíya ayerodinamíchnoí̈ separatsíí̈ nasínnya síl's'kogospodars'kikh kul'tur ta zasobi í̈í̈ realízatsíí̈: avtoref. dis. … d-ra tekhn. nauk. Ternopíl': TDAU, 2009. 39 s.

5. Koshul'ko V. S. Tendentsii razvitiya tekhnologicheskikh i tekhnicheskikh sredstv dlya separatsii zernovykh materialov. Khraneniye i pererabotka zerna. 2014. № 2 (179). S. 22–24.

6. Stepanenko S. P., Shvidya V. O., Popadyuk Í. S. Analíz rozvitku konstruktsíy pnevmoseparuyuchikh sistem separatorív. Mekhanízatsíya ta yelektrifíkatsíya síl's'kogo gospodarstva: zagal'noderzhavniy zb. / NNTS «ÍMESG». Glevakha, 2017. Vip. № 5 (104). S. 132–142.

7. Zlochevskiy V. L., Terekhova O. N. Povysheniye tekhnologicheskoy yeffektivnosti pnevmofraktsionirovaniya zernovykh mass. Khraneniye i pererabotka zerna. 2004. № 5 (59). S. 38–40.

8. Gortinskiy V. V., Demskiy A. B., Boriskin M. A. Protsessy separirovaniya na zernopererabatyvayushchikh predpriyatiyakh. M.: Kolos, 1980. 304 s.

9. Stepanenko S. P. Doslídzhennya protsesu pnevmatichnoí̈ separatsíí̈ nasínnya v kíl'tsevomu zigzagopodíbnomu separatorí. Mekhanízatsíya síl's'kogospodars'kogo virobnitstva: vísnik Kharkívs'kogo natsíonal'nogo tekhníchnogo uníversitetu síl's'kogo gospodarstva ím. P. Vasilenka. Kharkív: KHNTUSG, 2008. Vip. 75. T. 1. S. 59–65.

10. Turov A. K. Pnevmoseparatsiya zerna v vertikal'nom kanale s podgotovkoy v struynom ploskoparallel'nom potoke: avtoref. dis. … kand. tekhn. nauk. Novosibirsk: SIBIMESKH, 1984. 19 s.

11. Sabashkin V. A. Razdeleniye melkosolomistogo vorokha s predvaritel'noy podgotovkoy v struynom vozdushnom potoke: avtoref. dis. … kand. tekhn. nauk. Novosibirsk: SIBIMESKH, 1988. 18 s.

12. Alíêv Ye.B. Fíziko-matematichní modelí protsesív pretsizíynoí̈ separatsíí̈ nasínnêvogo materíalu sonyashnika. Zaporízhzhya.: Status. 2019. – 196 s.

13. Kotov B.Í., Stepanenko S.P. Doslídzhennya vplivu pul'suyuchogo povítryanogo potoku na peremíshchennya zerna u víbrozrídzhenomu sharí zernosolomistogo vorokhu. Mízhvídomchiy tematichniy naukoviy zbírnik «Mekhanízatsíya ta yelektrifíkatsíya síl's'kogo gospodarstva». 2016. Vip. №4 (103). S.38-46.

14. Palamarchuk Í.P., Kyurchev S.V., Kyurcheva L.M. Doslídzhennya dinamíki rukhu nasínini pri vikhodí z zhivil'nogo konusa víbroaspíratsíynogo separatora // Naukoviy vísnik TDATU. 2020. Vip.8. t.2. s. 139-148.

15. Kyurchev S.V. Mekhaníko-tekhnologíchne obg̀runtuvannya píslyazbiral'noí̈ obrobki ta zberígannya nasínnya zernovikh í olíynikh kul'tur. Avtor. Dis. Dokt.tekhn.nauk. Glevakha. 2019. – 40s.

16. V.Bulgakov, S.Nikolaenko, I.Holovach, A.Boris, S.Kiurchev, Ye.Ihnatiev and J.Olt. Theory of motion of grain mixture particle in the process ofaspiration separation. Agronomy Research 18(S2), 11771188, 2020. https://doi.org/10.15159/AR.20.069.

17. Zuyev, F.G. Pnevmaticheskoye transportirovaniye na zernopererabatyvayushchikh predpriyatiyakh / F.G. Zuyev. - M.: Kolos, 1976. - 344 s.

18. V. P. Ol'shanskiy, S. V. Ol'shanskiy. O trayektorii poleta vrashchayushcheysya sfericheskoy chastitsy. Vísnik KHNTUSG. 2009. Vip.88. s.54-61.

19. Stepanenko S. P. Research pneumatic gravity separation grain materials (Issledovaniye vozdushnogravitatsionnoy separatsii zernovykh materialov). Mechanization in Agriculture, conserving of the resources: International Scientific Journals of Scientific Technical Union of Mechanical Engineering “Industry 4.0”. Bulgarian, 2017. Vol. 63. Issue 2.      S.–54–56.

20. Modelyuvannya tekhnologíchnikh protsesív v tipovikh ob’êktakh píslyazbiral'noí̈ obrobki í zberígannya zerna (separatsíya, sushínnya, aktivne ventilyuvannya, okholodzhennya): monografíya / B. Í. Kotov, R. A. Kalíníchenko, S. P. Stepanenko, V. O. Shvidya, V. O. Lísets'kiy. Nízhin: Vidavets' PP Lisenko M. M., 2017. 552 s.

21. Stepanenko S.P., Kotov B.I. Pneumonitis fractionation of grain materials in air streams of variable structure. An International Quarterly Journal on Motorization, Vehicle Operation, Energy Efficiency and Mechanical Engineering. Lublin-Rzeszow. TEKA.2018. Vol. 18. No 2. p. 69-74.

22. Stepanenko S.P., Kotov B.I. Theoretical research of separation process grain mixtures. An International Quarterly Journal on Motorization, Vehicle Operation, Energy Efficiency and Mechanical Engineering. Lublin-Rzeszow. TEKA.2018. Vol. 18. No 3, p. 49-54.

23. Stepanenko S.P., Kotov B.I. Theoretical research of separation process grain mixtures. Machinery & Energetics. Journal of Rural Production Research. 2019, Vol. 10, N.4. pp.137-143. DOI:10.31548/machenergy.2019.04.147-153.

 

All journal issues

About journal

Topics of the journal:

The journal "Vibrations   in engineering  and technology" presents materials on the following issues

• Theory of processes and machines
• Mechanical Engineering and materialprocessing
• Processing and food production

Key information:
ISSN (print): 2306-8744
DOI: 10.37128/2306-8744

The certificateof massmediaState registration:kv no 16643-5115 from 30.04.2010 .
Founder of the journal: Vinnytsia National Agrarian University

Kind of publication: journal
Type of publication : Scientific
Publication status: Domestic
Year of founding:
Periodicity: 4 times a year
Extent: 18.75 nominal printed pages
ISSN: 2306-8744 (printed version), (online)
Language of edition  : (mixed languages) Ukrainian, English
The scope of the distribution and the category of readers: national, foreign, teaching staff, scientists, businessmen.
Periodical is included in the list of scientific professional editions of Ukraine approved by the Order of Ministry of Education and Sciences of Ukraine from 21.12.2015 No. 1328.
The journal "Vibrations in engineering and technology" is included in the "Catalogue of periodicals of Ukraine".
Journal subscription can be executed in each post office department.
 Subscription Index is  99720.

 

Old version of site: http://vibrojournal.vsau.edu.ua/

History of journal:

In June 1994 the 2nd International Scientific and Technical Conference "Application of vibrations for technological purposes" was organized on the basis of Vinnytsia State Agricultural Institute. Leading experts in this field, noting the significant contribution to the school of Vibration Engineering under the leadership of P. S. Bernyk, proposed to create a professional all-Ukrainian scientific and technical journal "Vibration in engineering and technology..The journal was foundedat Vinnytsia State Agricultural Institute and P.S. Bernyk was elected to be the chief editor .
For all these years (since 1994) theJournal "vibration in engineering and technology" published  94 issues wherestudy of vibration effects, the creation of progressive energy saving technologies and equipment for their implementation were highlighted.
Currently Kaletnik H.M  PhD , professor, academician NAAS is the chief editor of the "Vibrations in engineering  and Technology"
The journal "Vibration in Engineering and technology", which has no analogues on the territory of Ukraine, is well known abroad.