logo

Вібрації в техніці та технологіях

space SCIENTIFIC JOURNALS OF VINNITSA STATE AGRARIAN UNIVERSITY

Issue №: 1 Current issue

Published: 2019.11.08
DOI: 333


Description:
У червні 1994 року на базі Вінницького державного сільськогосподарського інституту була організована та проведена 2-га Міжнародна науково-технічна конференція “Застосування коливань у технологічних цілях”. Провідні фахівці з даного напрямку, відмічаючи значний внесок вінницької школи вібротехніки під

Read about journal

About journal

Topics of the journal:

Журнал “Вібрації в техніці та технологіях” на своїх сторінках представляє матеріали, присвячені наступним питанням:

• Теорія процесів та машин

• Машинобудування та матеріалообробка

• Переробні та харчові виробництва

Keywords: машинобудування
Key information:
ISSN (print): 2306-8744
ISSN (online): 3634634634
DOI: w34534534434

Свідоцтво про державну реєстрацію засобів масової інформації: КВ № 16643-5115 ПР від 30.04.2010 р.

Засновник журналу: Вінницький національний аграрний університет

Головний редактор: Калетнік Григорій Миколайович 

д.е.н., проф., академік НААН, ВНАУ (м. Вінниця)

Заступник головного редактора: Іскович-Лотоцький Ростислав Дмитрович

д.т.н., проф., ВНТУ (м. Вінниця)

Заступник головного редактора: Ловейкін Вячеслав Сергійович 

д.т.н., проф., НУБіП України (м. Київ)

Відповідальний секретар: Солона Олена Василівна

к.т.н., доц., ВНАУ (м. Вінниця)

Редколегія повний список

Вид видання: журнал

Тип видання: науковий

Статус видання: вітчизняне

Рік заснування: 

Періодичність: 4 рази на рік

Обсяг: 18,75 ум. друк. ар.

ISSN: 2306-8744 (друкована версія),  (онлайн-версія)

Мова видання: (змішаними мовами) українська, російська, англійська

Сфера розповсюдження та категорія читачів: загальнодержавна, зарубіжна, професорсько-викладацький склад, науковці, підприємці.

Періодичне видання включено до Переліку наукових фахових видань України, що затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 21.12.2015 р. № 1328.

Журнал “Вібрації в техніці та технологіях” включений в “Каталог періодичних видань України”.

Передплата на журнал може бути оформлена в кожному відділенні зв’язку. Передплатний індекс – 99720.

 

 

History of journal:

У червні 1994 року на базі Вінницького державного сільськогосподарського інституту була організована та проведена 2-га Міжнародна науково-технічна конференція “Застосування коливань у технологічних цілях”. Провідні фахівці з даного напрямку, відмічаючи значний внесок вінницької школи вібротехніки під керівництвом П. С. Берника, запропонували створити фаховий Всеукраїнський науково-технічний журнал “Вібрації в техніці та технологіях” у ВДСГІ.

За потужної підтримки ректорату журнал було засновано і обрано головним редактором Берника Павла Степановича. Під його керівництвом вийшло у світ 48 номерів журналу “Вібрації в техніці та технологіях” загальним обсягом близько 6000 сторінок, у яких висвітлено коло питань з вібраційних технологій і машин, математичні методи дослідження вібраційних процесів, подано інформацію про завершені проектно-конструкторські технологічні розробки, представлено навчально-методичні аспекти викладання у Вищій школі прикладних дисциплін, де вивчаються вібраційні машини і технології. Журнал, аналогів якому не має на теренах колишнього Радянського Союзу, добре знаний як на Україні, так і за її межами.

На даний час головним редактором журналу “Вібрації в техніці та технологіях” є доктор економічних наук, професор, академік НААН Калетнік Григорій Миколайович.